Příprava sezení kolem ohniště

Sezení okolo ohniště

Hlavním úkolem při tvorbě komunity je určení místa, kde se komunita bude scházet. Vždy takový prostor musí být lákavý, přitažlivý a příjemný. Domluva o úklidu obce se dá uskutečnit na chodníku, ale plánovaní světa kolem, je potřeba vést v jiném Duševním rozpoložení. Povedlo se nám takové místo vytvořit?

Kruhové ohniště po ránu
Kruhové ohniště po ránu

Nejdříve bylo ohniště v cípu sadu, kde však bude probíhat na podzim výsadba dřevin a tak by byly v konfliktu s horkým vlivem ohně. Proto jsme místo pro kruhové ohniště přesunuli do druhé etapy, k věkovitým akátům, na plácek mezi staršími nálety.

 

Když máte místo a vizi, jde to snadno 🙂